ფონდი მოე საქართველო MOE Foundation Georgia

ჭკვიანი დახმარება საქართველოსთვის Smart Help for Georgia

ფონდი მოე ხელს უწყობს მარტივად განხორციელების, შესაფერისი და ეფექტური ინიციატივების გამოყენებას საქართველოს ხალხის სასარგებლოდ.
The MOE Foundation facilitates easy to implement, suitable and effective initiatives for the benefit of the people of Georgia.

ჩვენი დაპირება Our Promise

ჩვენ გპირდებით, რომ გამოვიყენებთ ჩვენს რესურსებს, რომ დადებითი გავლენა მოახდინოს ქართველი ხალხის ცხოვრებაში. ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენი დონორების მიერ გადაცემული თანხით, კეთდება საქართველოს, მისი ბუნებისა და მისი ხალხის სასიკეთოდ.
We promise to use our resources to make a positive difference in the lives of Georgian people. Everything we do with the money entrusted to us by our donors shall be done for the good of Georgia, its nature and its people.